Leidraad Gevelreiniging

Leidraad Gevelreiniging200De leidraad ‘Wet- en regelgeving gevelreiniging’ is in opdracht van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) samengesteld door Royal HaskoningDHV. De leidraad bestaat uit drie factsheets. Op basis van de
factsheets is het op eenvoudige wijze mogelijk om zowel voorafgaand aan de werkzaamheden als in de praktijk ter plaatse, een beoordeling te maken hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden volgens de geldende milieuregels.

 

Lees de Leidraad Gevelreiniging .

Copyright VNV Voeg 2015