Neem trilling en geluid serieus!

Een van de projecten van het HBA-programma 2011 betrof een inventarisatie naar de schadelijke gevolgen van trillingen en geluid. Tijdens werkzaamheden met gereedschappen - waar voegbedrijven nu eenmaal vaak mee werken - kunnen werknemers worden blootgesteld aan ongewenste mechanische trillingen, waaruit klachten kunnen voortkomen. Deze worden gerekend tot ernstige gezondheidsklachten met mogelijk onherstelbaar letsel tot gevolg bij te lange blootstelling.


Risico's
De gezondheidsrisico's zitten bij korte blootstelling in tijdelijke gevoelloosheid (doofheid of tinteling) van de vingers (witte vingers), terwijl langdurige blootstelling aan trillingen kan leiden tot chronische zenuw- en gewrichtsafwijkingen, zoals het hand-armvibratiesyndroom. Producenten van gereedschappen die trillingen veroorzaken hebben vrijwel allemaal het nodige aan trillingsbeperkingen gedaan. Zo wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een dempend contragewicht, eventueel aangevuld met trillingreducerende handvatten.

Download de brochure Beperking trillingen en geluid in de voegbranche.

Copyright VNV Voeg 2015