Leidraad Gevelreiniging

Leidraad Gevelreiniging200De leidraad ‘Wet- en regelgeving gevelreiniging’ is in opdracht van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) samengesteld door Royal HaskoningDHV. De leidraad bestaat uit drie factsheets. Op basis van de
factsheets is het op eenvoudige wijze mogelijk om zowel voorafgaand aan de werkzaamheden als in de praktijk ter plaatse, een beoordeling te maken hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden volgens de geldende milieuregels.

 

Lees de Leidraad Gevelreiniging .

Neem trilling en geluid serieus!

Een van de projecten van het HBA-programma 2011 betrof een inventarisatie naar de schadelijke gevolgen van trillingen en geluid. Tijdens werkzaamheden met gereedschappen - waar voegbedrijven nu eenmaal vaak mee werken - kunnen werknemers worden blootgesteld aan ongewenste mechanische trillingen, waaruit klachten kunnen voortkomen. Deze worden gerekend tot ernstige gezondheidsklachten met mogelijk onherstelbaar letsel tot gevolg bij te lange blootstelling.

Lees meer: Neem trilling en geluid serieus!

Copyright VNV Voeg 2015