logo CvAECentrum voor AmbachtsEconomie

De VNV-Gevelspecialisten is een landelijk opererende branchevereniging voor ondernemers, door ondernemers. Van oudsher vanuit het voegen, maar tegenwoordig breder; voor alle ondernemers die werkzaam zijn aan de gebouw- of buitenschil. De vereniging heeft de belangenbehartiging van haar leden als doelstelling, en houdt zich bezig met een veelheid aan activiteiten waar ondernemers op het gebied van vaktechniek mee te maken krijgen.

De vereniging zorgt dat ze betrokken is bij de normering die ons vakgebied raakt, zoals de CUR61, Stand der Techniek Gevelreiniging, Certificeringen betreffende hydrofoberen, NEN 2826 etc. Dat er gewerkt wordt aan meer veiligheid in de branche, zoals met werken op hoogte. Dat er goede arbeidsvoorwaarden zijn (de cao) en arbeidsomstandigheden (zoals kwartsstof) zodat de werknemers in de branche op een fatsoenlijke manier en veilig hun werk kunnen doen. Tenslotte is de vereniging nauw betrokken bij de scholing in de branche en alle initiatieven die rond dat onderwerp worden genomen, zoals het bewaken van de kwaliteit opleidingen niveau 2 en 3. 

Het is de ambitie van de VNV-Gevelspecialisten om de zichtbaarheid van de aangesloten leden te vergroten en een sterke positie in te nemen die recht doet aan het belang van de branche.

Op dit moment zijn ongeveer 100 collega-bedrijven lid van de VNV-Gevelspecialisten. Word ook lid, want met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. In het belang van alle bedrijven in de branche.

>> lees verder over het lidmaatschap

Copyright VNV Voeg 2015