logo CvAECentrum voor AmbachtsEconomie

Vertegenwoordiger: de heer Martinus van Milt.

ERM staat voor Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

De Stichting ERM is de koepelorganisatie van bedrijfsleven en overheid voor het vakkundig restaureren van monumenten. ERM beheert en stimuleert het gebruik van normen en kwaliteitsrichtlijnen. De ERM wil hiermee de inzet van vakkennis en het gebruik van historische technieken en materialen borgen. Ook wil de ERM een bijdrage leveren aan duurzaamheid in de Monumentenzorg. 

Het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit is verantwoordelijk voor het juist functioneren van de erkenningsregelingen en andere documenten die onder haar beheer zijn gebracht. Het College stelt (wijzigingen van) de tekst van de documenten vast. De ERM-Kwaliteitsstandaard is daarbij leidraad voor de te maken keuzes. Daarbij worden uiteraard de historie van een document en de gebruikersgroep in acht genomen: de ERM-Kwaliteitsstandaard fungeert niet zo zeer als drempel als wel als ambitie voor de toekomst.
Periodiek rapporteren de certificerende instellingen aan het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit over manier waarop de erkenningsregelingen functioneren. Dat kan aanleiding zijn tot het geven van aanwijzingen aan de certificerende instellingen of tot het aanpassen van de eisen in de regeling.

Copyright VNV Voeg 2015