logo CvAECentrum voor AmbachtsEconomie

Vertegenwoordigers: de heren Gerrit Danneberg en Sander Kemper (voorzitter).

De Technische Commissie Voegen is samengesteld uit afgevaardigden vanuit het bestuur van de VNV en afgevaardigden van de industrie cq. handel, die gelieerd zijn aan de activiteiten voegen.

De commissie heeft tot taken het signaleren van ontwikkelingen op technisch- en innovatief gebied alsmede op het gebied van – voorgenomen – regelgeving betreffende de bedrijfsactiviteiten hellende daken en vervolgens – pro-actief – reageren op deze ontwikkelingen.

Tevens dient zij als klankbordcommissie voor de redactieraad van Gevel- en Dakjournaal.
Daarnaast signaleert zij wetenswaardigheden met betrekking tot de betreffende bedrijfsactiviteit ten behoeve van vermelding op de website en kan zij een rol spelen in het leggen en onderhouden van contacten met organisaties en instellingen e.d. die – mede – actief zijn op de betreffende bedrijfsuitoefening.
Mocht u onderwerpen voor willen leggen aan deze commissie, neemt u dan contact op met de secretaris van de commissie, de heer Robert Frank Houbaer. 

Copyright VNV Voeg 2015