logo CvAECentrum voor AmbachtsEconomie

Vertegenwoordiger: de heer Sander Kemper.

Het College van Deskundigen Stapelbouw, zoals het college voluit heet, is verantwoordelijk voor het juist functioneren van de erkenningsregelingen en andere documenten die onder haar beheer zijn gebracht. Het College stelt (wijzigingen van) de tekst van de documenten vast.

Copyright VNV Voeg 2015