logo CvAECentrum voor AmbachtsEconomie

Met de regeling Gevelgilde, en de daarbij behorende formele zaken, maken we goede voortgang! De BRL / URL Erkend Restauratie Voegbedrijf, zijn naar aanleiding van de al eerder gehouden pilots geëvalueerd, aangepast en inmiddels goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen van de ERM. De documenten zullen nu dan ook formeel worden gepubliceerd op de website van de ERM, www.stichtingerm.nl.

Nadat de pilotbedrijven in november 2011 hun certificaat kregen, is er inmiddels al weer een aantal nieuwe bedrijven die bezig is het certificaat te behalen. Dat is goed nieuws, want voor het welslagen van de regeling is van het belang dat een groeiend aantal bedrijven aan het Gevelgilde deelneemt.

Kleine zelfstandigen
Daarnaast heeft de VNV van diverse kanten te horen gekregen dat de regeling ook toegankelijk zou moeten worden voor zelfstandigen. Daarmee zijn we aan het werk gegaan, en inmiddels is ook voor die groep een regeling aan de ERM aangeboden, die begin september is goedgekeurd. Nu staat dan ook de weg open voor zelfstandigen om dit voor de restauratie belangrijke certificaat te kunnen halen! Mocht u ook interesse hebben in deelname aan de regeling, aarzelt u dan niet even contact op te nemen met de heer Houbaer, secretaris van de VNV.

Copyright VNV Voeg 2015